Av
Olaug Nilssen

Essay. Del av artikkelserien «Røyksignaler fra The Badlands» (for introduksjon av serien, se bunn av teksten). Publisert 1. oktober 2001.

Av
Olaug Nilssen

Essay. Del av artikkelserien «Røyksignaler fra The Badlands» (for introduksjon av serien, se bunn av teksten). Publisert 1. oktober 2001.

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.

1. *

Aschehoug, 1997.

2. *

Sagt i Dagbladet, 17.12 1998, om Sonja, av Kristine Næss, Tiden, 1998.

3. *

Ingvild Røstbø Kausland, Det Norske Samlaget, 1997.