Av
Bernhard Ellefsen

Essay. Fra Vinduet 1-2/2020.

Av
Bernhard Ellefsen

Essay. Fra Vinduet 1-2/2020.

Bernhard Ellefsen

Født 1984. Kritiker og bokansvarlig i Morgenbladet. Siste bok: Det som går tapt (Cappelen Damm, 2022).