Av
Aud Øvregard

Essay. Fra Vinduet 1/1992. Publisert på nett 4. november 1998.

Les også: «Sainte-Beuves metode» av Marcel Proust.

Av
Aud Øvregard

Essay. Fra Vinduet 1/1992. Publisert på nett 4. november 1998.

Les også: «Sainte-Beuves metode» av Marcel Proust.

Aud Øvregard

Født 1947. Cand.philol, fransk hovedfag.