Av
Ole Robert Sunde

Essay. Fra Vinduet 4/2013. Dette er en omarbeidet versjon, senere samlet i Verden uten ende (Gyldendal, mai 2014).

Av
Ole Robert Sunde

Essay. Fra Vinduet 4/2013. Dette er en omarbeidet versjon, senere samlet i Verden uten ende (Gyldendal, mai 2014).

Ole Robert Sunde

Født 1952. Forfatter og essayist. Siste bok: Langsom marmor (Gyldendal, 2022).