Av
Kristin Brandtsegg Johansen,
Nina Elizabeth Ryland

Essay. Fra Vinduet 2/2016.

Av
Kristin Brandtsegg Johansen,
Nina Elizabeth Ryland

Essay. Fra Vinduet 2/2016.

Kristin Brandtsegg Johansen

Født 1966. Forfatter og tidligere forlagsredaktør.

Nina Elizabeth Ryland

Født 1955. Bokhandler.

1. *

Sitert etter Waal 1993, s. 47.

2. *

Waal 1993, s. 46.

3. *

Sitert etter Meidal 2002, s. 11.

4. *

Ibid.

5. *

Ockulta dagboken, 15. november 1900, s. 123.

6. *

Ibid., 7. desember, s. 126.

7. *

Ibid., 13. desember, s. 129.

8. *

Ibid.

9. *

Ibid., 26. januar, natten til 27., s. 131.

10. *

Ibid., 12. februar, s. 134.

11. *

Ibid., s. 135.

12. *

Ibid., 14. februar, s. 135.

13. *

Sitert etter Brandell 1989, s 159.

14. *

Sitert etter Meidal 2002, s. 16–17.

15. *

Ockulta dagboken, 8. februar, s. 133.

16. *

Söderström 1913. s. 561.

17. *

Biografen Martin Lamm forklarer hvordan denne gradvise endringen skjer i Lamm 1942, s 5.

18. *

Ockulta dagboken, 2. mars, s. 140.

19. *

Ibid.

20. *

Ibid., 11. februar, s. 134.

21. *

Sitert etter Waal 1993, s. 49.

22. *

Ockulta dagboken, 5. mars 1901, s. 141a.

23. *

Waal 1993, s. 49.

24. *

Sitert etter Waal 1993, s. 50.

25. *

Ibid.

26. *

Sitert etter Meidal 2002, s. 20.

27. *

Ockulta dagboken, 3. august 1901, s. 144.

28. *

Sitert etter Meidal 2002, s. 23.

29. *

Ockulta dagboken, 22. august 1901, s. 145.

30. *

Sitert etter Waal 1993, s. 219.

31. *

Ockulta dagboken, 6. september, s. 146.

32. *

Ett drömspel, s. 7.

33. *

Ibid.

34. *

Sitert etter Lamm 1942, s. 382.

35. *

Ockulta dagboken, 17. mai 1908, s. 291.

36. *

Ibid.

37. *

Ibid., 28. mai 1908, s. 294.

38. *

Ibid., 23. og 24. juni 1908, s. 302.

39. *

Sitert etter Waal 1993, s. 200.

40. *

Ibid., s. 213.

41. *

Ibid., s. 266.