Av
Sarah Selmer

Essay. Fra Vinduet 2/2006. Publisert på nett 23. juni 2006.

Av
Sarah Selmer

Essay. Fra Vinduet 2/2006. Publisert på nett 23. juni 2006.

Sarah Selmer

Født 1972. Lyriker, oversetter og kritiker.

1. *

Morten Wintervolds anmeldelse av Hybrideleg sjølvgransking i Nordlys 30.05.2005.

2. *

Essayet heter «Smertene etter mellomlinjelesing er pågående» og sto på trykk i Vinduet nr. 2/3–2001.

3. *

Deler av anmeldelsen er gjengitt i Hybrideleg sjølvgransking. Anmeldelsen i sin helhet er lagt ut på Vinduets nettsider (14.04.03).

4. *

Essayet inngår i There’s no such thing as free speech and it’s a good thing too (New York: Oxford UP 1994).

5. *

Essayet heter «Tankens lystprinsipp», og er å finne i essaysamlingen Samtale med et svin (Oslo: Cappelen Forlag 1995).