Av
Torgeir E. Sæveraas

Essay. Publisert 17. oktober 2023.

Av
Torgeir E. Sæveraas

Essay. Publisert 17. oktober 2023.

Torgeir E. Sæveraas

Født 1976. Historiker og forfatter. Siste bok: Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød (Pax, 2023).

1. *

Willy Dahl, Fra 40-tall til 60-tall. Norsk prosa gjennom 25 år (Oslo: Gyldendals Fakkel-serie, 1969), s. 11.

2. *

Alex Brinchmann & Sigurd Evensmo, Norske forfattere i krig og fred. Den norske forfatterforening 1940–1968. Utgitt til 75-årsjubileet 15. november 1968 (Oslo: Gyldendal, 1968), s. 138–141; Sigurd Evensmo, Gyldendal og gyldendøler (Oslo: Gyldendal, 1974), s. 347–348.

3. *

Nils Johan Ringdal, Ordenes pris. Den norske forfatterforening 1893–1993 (Oslo: Aschehoug, 1993), s. 193 og 213–214.

4. *

Sigurd Evensmo, Gyldendal og gyldendøler (Oslo: Gyldendal, 1974), s. 261–263.

5. *

Jf. Torgeir E. Sæveraas, Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone (Oslo: Pax, 2021), s. 74f.

6. *

Norges utenriksminister var på dette tidspunktet den i ettertid ofte sterkt kritiserte Halvdan Koht.

7. *

Jf. Gunvor Hofmo, Jeg vil hjem til menneskene (Oslo: Gyldendal, 1946), s. 39–40: «Gud, hvis du ennå ser:/det er ingen hverdag mer.//Det er bare stumme skrik,/det er bare sorte lik//som henger i røde trær!/Hør hvor stille det er.//Vi vender oss for å gå hjem/men alltid møter vi dem.//Alt vi fornemmer en dag/er de dreptes åndedrag!//Om vi i glemsel går:/det er asken deres vi trår.//Gud, hvis du ennå ser:/det er ingen hverdag mer.»