Av
Trygve Riiser Gundersen

Essay. Fra Vinduet 3-4/1997.

Av
Trygve Riiser Gundersen

Essay. Fra Vinduet 3-4/1997.

Trygve Riiser Gundersen

Født 1970. Forlagsmedarbeider og kritiker. Siste bok: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm, 2022).