Av
Morten Auklend

Essay. Publisert 16. juni 2003.

Av
Morten Auklend

Essay. Publisert 16. juni 2003.

Morten Auklend

Født 1978. Førsteamanuensis og kritiker.

1. *

Se Nrk.no. For å avspille samtalen mellom Hverven og Spurkland, klikk på ikonet for audio-avspillingen. Det går fort.

2. *

Alle disse anmeldelsene ligger ute på de respektive avisenes internettsider. Risas anmeldelse skal ikke drøftes ved denne anledning ettersom dette ikke var noen anmeldelse av Martels bok, men en artikkel om Booker-prisens innstilte romaner. Klassekampens anmelder var ikke tilgjengelig for kommentar.

3. *

Se Nrk.no. 

4. *

Se Morgenbladet.no.

5. *

For de som ikke vil lese Morgenbladets anmeldelse i sin helhet, er overskriften «Grei påskelektyre». Ingressen ser slik ut: «Selv om historien er «stor», er [Historien om Pi] verken særlig velkomponert eller godt skrevet. Det er underlig at juryen ikke fant en bedre kandidat.»

6. *

Se Bookerprize.co.uk (mine uthevninger).

7. *

Her er jeg altså enig med Bendik Wold, som i en artikkel om kritikkens strategier argumenterer for klarere føringer fra kritikerens side: Underlødig litteratur bør egentlig ikke anmeldes på lik linje med den «gode» litteraturen.

8. *

Foruten utenlandske bestselgere/prisvinnere, og de to store norske romanene de siste årene, Saabye Christensens Halvbroren og Dahls På vei til en venn, er vel Geir Pollens Når den gule solen brenner det mest nærliggende eksempel på hvordan teksteksterne omgivelser bestemmer lesningen. Pollens bok ble lest selvbiografisk, noe som skapte debatt bl.a. i Morgenbladet, der Pollen selv rykket ut med et innlegg. (I parentes bemerket: Store forfattere som for eksempel Dag Solstad utøver jo enorm autoritet overfor egne bøker. Så enorm, faktisk, at det kan skrives bøker om den.)

9. *

Et par svært gode eksempler på respektløse og grundige vurderinger av allerede kanonisert litteratur finnes i Vagant 3–4/02, der bl.a. Nils Fredrik Dahls På vei til en venn slaktes så det griner.

10. *

La meg bare raskt skyte inn at jeg synes hypen rundt Martels roman er mer bedrøvelig enn selve boken. Av bokens vaskeseddel går det frem hvor mye makt Booker-juryen utøver i forhold til sitt vinnerobjekt, og hvor viktig det eksotiske ved bokens tematikk er; Margaret Atwoods marginaliserende karakteristikk er denne: «Hvis du noen gang skulle få behov for å vite hvordan man kan trene opp en tiger ved hjelp av fløyten i en redningsvest, er dette boken for deg.» Osv. Mail on Sundays anmelder følger opp med «Martel finner blendende måter å uttrykke det som hittil ikke har vært uttrykt før.» Denne siste uttalelsen kan leses som en provokasjon overfor sjangerens døde mestere (Conrad, Melville, Defoe) eller som en blank løgn. Slike utsagn viser uansett liten respekt for litterær tradisjonstenkning og gir ofte samtidslitteraturen en kunstig sentral stilling.