Av
Steinar Opstad

Essay. Fra Vinduet 3/2006. Publisert på nett 7. september 2006.

Av
Steinar Opstad

Essay. Fra Vinduet 3/2006. Publisert på nett 7. september 2006.

Steinar Opstad

Født 1971. Poet.