Av
Espen Haavardsholm

Essay. Fra Vinduet 3/2007.

Av
Espen Haavardsholm

Essay. Fra Vinduet 3/2007.

Espen Haavardsholm

Født 1945. Forfatter. Siste bok: Utfor. En roman fra 1960-tallet (Oktober, 2022).

1. *

Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse, København 2006.

2. *

Gutten på passbildet (2004), s. 254.

3. *

Kundera-sitatene er fra Romankunsten (1986), s. 90 f. og fra Forhenget (2007), s. 76 og 24.

4. *

Arne Melberg i Morgenbladet 26.11.2004. Se også den unge svenske forfatteren Ulf Erikssons
skarpsynte essay om Nils Hå-bøkene i Kritiker. Nordisk tidsskrift for litteratur og kritikk (3/06).

5. *

Olav H. Hauge: På ørnetuva (1961), det nest første diktet.