Av
Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Bloggpost. Publisert 20. februar 2022.

Av
Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Bloggpost. Publisert 20. februar 2022.

Torbjørn Klippenvåg Pettersen

Født 1982. Utdannet historiker, jobber innimellom som lærer.