Av
Hans Fredrik Dahl

Essay. Fra Vinduet 3/1982. 

Av
Hans Fredrik Dahl

Essay. Fra Vinduet 3/1982. 

Hans Fredrik Dahl

Født 1939. Historiker, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere kulturredaktør i Dagbladet.