Av
Carina Elisabeth Beddari

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Av
Carina Elisabeth Beddari

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Carina Elisabeth Beddari

Født 1987. Kritiker. 

1. *

Se Bernhard Ellefsens anmeldelse av romanen i Morgenbladet 11. september 2020.

2. *

Klassekampens bokmagasin, 6. november 2010.

3. *

Dagsavisen, 1. november 2017.

4. *

Dag og Tid, 3. april 2020.