Av
Nina Schjønsby

Essay. Fra Vinduet 3/2018.

Av
Nina Schjønsby

Essay. Fra Vinduet 3/2018.

Nina Schjønsby

Født 1972. Kunsthistoriker, skribent og frilansredaktør. 

1. *

Omtrent som planlagt, med andre ord, for Camilla Wergeland (heretter kalt Camilla Collett i brødtekst for enkelhets skyld) skriver følgende i brev til sin bror Oscar Wergeland den 31. august 1837: «Det kommer til at bestaae af Opsatser i enhver Genre, Skittzer af det virkelige Liv, Bye-anecdoter, Nyeheder og Sladder bliver ikke ubetinget foragtet, men det optages med Valg.» Transkripsjon i Camilla Collett, Breve fra Ungdomsaarene, bind 2, red. av Leiv Amundsen, Gyldendal, 1930. Amundsen ga ut fem bind med Colletts dagbøker, brev og erindringer. Korrespondansen med Emilie Diriks finnes i første, andre og tredje bind.

2. *

Nr. 5 av Forloren Skildpadde er riktignok datert 1838. Nr. 6 finnes ikke, men sannsynligvis er nr. 7 basert på en feilnummerering, siden teksten fra nr. 5 følger i nr. 6.

3. *

Tidsskriftet er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket for den som ønsker å lese originalen. Samtlige nummer av Forloren Skildpadde er transkribert av forskningsbibliotekar Mette Witting. De ble utgitt i 2015 og er tilgjengelig på bokselskap.no. Takk til Mette Witting for hennes sjenerøse svar på mine spørsmål i vår korrespondanse i perioden 28.06.2018–15.08.2018.

4. *

Brev fra Camilla Wergeland til Oscar Wergeland, datert 31. august 1837, i Amundsen, op.cit, bind 2.

5. *

Ibid.

6. *

Ibid.

7. *

Opplagt manglende bokstaver, ord eller tegn er satt til i skarpe klammer [ ] i Nasjonalbibliotekets transkripsjon. Jeg følger denne samme tegnsettingen her.

8. *

Brev fra Camilla Wergeland til Emilie Diriks, datert 14. oktober 1837, i Amundsen, op.cit, bind 2.

9. *

Mer om 1700-tallstidsskrifter og lek med ulike kjønnsidentiteter i En pokkers skrivesyge: 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet av Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej, Scandinavian Academic Press, 2014, s.18–23 og i essayet «Feminine forkledninger» av Ellen Krefting, som inngår i Opplysningens tidsskrifter: Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet, red. av Eivind Tjønneland, Fagbokforlaget, 2008.

10. *

På 1720-tallet går tidsskriftet over til å hete Le Mercure de France, som regnes som det viktigste litterære tidsskriftet i det førrevolusjonære Frankrike. Deler av bladet var basert på leserbrev. Ulike problemstillinger ble lansert, og leserne ble invitert til å tenke kritisk rundt ekteskap, galant adferd eller forhold mellom kjønnene. (En pokkers skrivesyge, op.cit.)

11. *

Dødsannonsene finnes i Forloren Skildpadde nr. 1 og nr. 4.

12. *

Signert: «S-gaard den 3 Nov 1837. Thomasine sal Gabelyst.»

13. *

Det er bemerkelsesverdig at Mundt skrev en tekst om det samme møtet med tittelen «Denkblätter für die nordische Sylphide», utgitt i Der Delphin 1838. Ein Almanach. Trond Haugen har sammenlignet de to tekstene i Å bli en stemme: Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap, red. av Trond Haugen, Novus forlag, 2014.

14. *

Aagot Benterud, Ellisiv Steen og Torill Steinfeld blant flere har gitt viktige bidrag i denne sammenhengen. Haugen, op.cit., s. 112.

15. *

Anka Ryall og Jorunn Veiteberg, En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge: Catharine Hermine Kølle, Pax, 1991.

16. *

Camilla Wergeland har i hvert fall hørt om brevene og trolig latt seg inspirere av den eldre venninnens tekster, mener Torill Steinfeld. Mer om denne relasjonen i Steinfelds biografi Den unge Camilla Collett: Et kvinnehjertes historie, Gyldendal, 1996, s. 267–271.

17. *

Brev datert formiddagen 17. februar 1838, i Amundsen, op.cit., bind 3.

18. *

Allerede i 1833 skriver Collett om relasjonen deres i sine dagbøker. Amundsen, op.cit., bind 1.

19. *

Brev datert 14. mai 1837, i Amundsen, op.cit., bind 2.

20. *

Torill Steinfeld påpeker nettopp dette i Den unge Camilla Collett: Et kvinnehjertes historie, op.cit. Takk til Steinfeld for hennes sjenerøse svar på mine spørsmål i korrespondansen vår den 20.06.2018.

21. *

Brev datert 14. mai 1837, i Amundsen, op.cit.

22. *

Collett kan i dette brevet fra 14. oktober 1837 fortelle at hun selv sitter på et lager av tekster til det kommende tidsskriftet: «Fortæl mig endnu noget saadant – Vort Blad haaber jeg nu snart skal komme ud, jeg har adskilligt Forraad liggende færdig og vil med det første føre det ind.»

23. *

Brev datert 14. oktober 1837, i Amundsen, op.cit.

24. *

Brev datert Slutn. af Mai 1837, i Amundsen, op.cit.

25. *

Fra brev datert langfredag aften, 13. april 1838. I diskusjonen om språkprosjektet trekker jeg veksler på betraktninger fra Torill Steinfeld, op.cit., og særlig kapittelet «Kjæreste Emmy», s. 298–331. Det siterte brevet finnes i Amundsen, op.cit., bind 3.

26. *

Steinfeld, op.cit., s. 317.

27. *

Mer om Colletts interesse for George Sand i Tone Selboe, Camilla Collett: Engasjerte essays, Aschehoug, 2013.

28. *

Brev datert første pinsedag, 14. mai 1837, i Amundsen, op.cit., bind 2.

29. *

Steinfeld diskuterer også brevvekslingen til Collett og Diriks og karakteriserer den som et språkprosjekt i Den unge Camilla Collett: Et kvinnehjertes historie, op.cit.

30. *

Brev datert første pinsedag, 14. mai 1837, i Amundsen, op.cit., bind 2.

31. *

«og jeg er baade ansvarlig Redacteur og tillige Forlægger», skriver Collett i brevet til broren datert den 31. august 1837.

32. *

Diderot skrev sine kunstkritikker i Grimms La Correspondance littéraire, philosophique et critique for en gruppe på rundt 15 personer.

33. *

Dagbøkene fra årene 1808–10 og 1813–15 er nylig blitt utgitt og finnes på bokselskap.no.

34. *

Emma og Malvina Petersen, samt Oscar Wergeland, er mulige kandidater.

35. *

I artikkelsamlingen Mod Strømmen fra 1879, s. 8 og i boken Mod Strømmen: Ny Række fra 1885, s. 176. Referansene er hentet fra Mette Wittings introduksjon til den transkriberte teksten av Forloren Skildpadde.

36. *

Fredrikke Mørck var redaktør etter Krog.

37. *

Det er usikkert hvem som skjulte seg bak dette pseudonymet, men den kontroversielle forfatteren Delarivier Manley er en mulig kandidat.

38. *

Tjønneland, op.cit., s. 52.

39. *

Medlemmene kom fra kunstfeltet og andre deler av humaniora, skribenten Lucy Lippard og kunstnere som Joan Braderman, Mary Beth Edelson og Miriam Schapiro var noen av medlemmene.

40. *

Heresies: A Feminist Publication on Art and Politics, nr. 7, våren 1979, s. 93–96.

41. *

Bernadette Mayers introduksjon til 0 TO 9. The Complete Magazine: 1967–69. Red. av Vito Acconci & Bernadette Mayer, New York: Ugly Duckling Presse, 2006, s. 13.