Av
Steinar Opstad

Essay. Fra Vinduet 2/2006. Publisert på nett 23. juni 2006.

Av
Steinar Opstad

Essay. Fra Vinduet 2/2006. Publisert på nett 23. juni 2006.

Steinar Opstad

Født 1971. Poet.