Av
Roland Barthes

Essay. Fra Vinduet 3/1970.
Opprinnelig publisert i Mythologies (Editions du Seuil, 1957). Oversatt av Kjell Heggelund.

Av
Roland Barthes

Essay. Fra Vinduet 3/1970.
Opprinnelig publisert i Mythologies (Editions du Seuil, 1957). Oversatt av Kjell Heggelund.

Roland Barthes

(1915-1980) Fransk litteraturforsker og essayist.