Av
Nina Bahar

Essay. Publisert 10. september 2021.

Av
Nina Bahar

Essay. Publisert 10. september 2021.

Nina Bahar

Født 1987. Skribent og samfunnsdebattant. Utdannet ved Norsk barnebokinstitutt.

1. *

Med rasifisert mener jeg personer som risikerer å bli/eller blir utsatt for rasisme på grunn av hudfarge, kultur, religion og/eller etnisitet. 

3. *

Grebner, George & Gross, Larry. «Living with Television: The Violence Profile». Journal of Communication. 26:2, June 1976 ss. 172-179. 

4. *

Nikolajeva, Maria (2006:74): «Børnelitteratur: kunst, pedagogik og magt» i Weinreich, Torben (2006).

5. *

Spivak, Gayatri Chakravorty, The Spivak Reader, eds. Donna Landry and Gerald MacLean, Great Britain, Routledge, 1996.