Av
Joanna Rzadkowska

Essay. Fra Vinduet 3/2017.

Av
Joanna Rzadkowska

Essay. Fra Vinduet 3/2017.

Joanna Rzadkowska

Født 1986. Psykolog, forfatter og oversetter. Siste bok: En flyktig frihet. Veien til Santiago de Compostela (Flamme, 2020).

1. *

Ole Jacob Madsen, Den terapeutiske kultur, Universitetsforlaget, Oslo, 2010, s. 11.

2. *

Ibid., s. 25.