Av
Peter Amdam

Essay. Fra Vinduet 3/2010. Publisert på nett 26. oktober 2016.

(Publisert på nett i forbindelse med artikkelforfatterens bortgang, ledsaget av et etterord skrevet av Susanne Christensen.)

Av
Peter Amdam

Essay. Fra Vinduet 3/2010. Publisert på nett 26. oktober 2016.

(Publisert på nett i forbindelse med artikkelforfatterens bortgang, ledsaget av et etterord skrevet av Susanne Christensen.)

Peter Amdam

(1971-2016) Skribent, kritiker og musiker.

1. *

Tiqqun, Introduction to Civil War. Overs. Alexander R. Galloway & Jason E. Smith. Semiotext(e) 2010, s. 20.

2. *

«[A]s a distinct ontological level doubling their substantial being», Brian Massumi, Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Duke University Press. 2002, s. 76

3. *

Bendik Wold, «Tilbaketrekning eller intervensjon? Vågestykke om årets bokhøst», Vagant 3–4/2002, s. 5.

4. *

The Invisible Committee, The Coming Insurrection. Semlotext(e) 2010, s. 69.

5. *

Pussig nok sammenligner Bendik Wold, i Agora nr. 1–2/2010 s. 359 n. 13, Frps mediestrategi med Rema 1000s markedsføring, der sistnevnte «i en årrekke har markedsført seg på lignende vis – ikke bare med slagordet ‘Det enkle er ofte det beste’, men også ved å rendyrke et butikkdesign som er ‘usminket’ og ‘gjennomsiktig’ […] Remas kunder kan dermed forlate butikken i trygg forvissning om at de ikke er blitt ‘lurt’». Les sitatet om igjen og les «Flamme Forlag» i stedet for «Rema 1000».

6. *

Dette er ikke en ny anklage, men en anklage for eksempel Friedrich Schlegel imøtekommer i sitt berømte essay «Om uforståeligheten» som ble trykket i hans Athenaeum-tidsskrift i 1800.

7. *

Georges Bataille, Erotism, overs. Mary Dalwood. City Light Books, 1986, s. 263.

8. *

Vi åpner en liten parentes: Schlegels tidsskrift Athenaeum som romantisk forfatterideal, fra Jena, Tyskland, på slutten av 1700-tallet forholdt seg aktivt til terroren som premiss for poesien, for litteraturen. Som også vår tids Tiqqun. Et skremmende elegant dokument på dette, og romantikkens dypt negative posisjon, er, som alltid, å finne i Maurice Blanchots The Infinite Conversation. I essayet «The Athenaum», resonnerer spesielt setninger som «A situation in which failure and success are in strict reciprocity, fortune and misfortune indiscernible», skarpt i Tiqquns tekster. Maurice Blanchot The Infinite Conversation, overs. Susan Hanson. University of Minnesota Press, 1993, s. 351–360.

9. *

Vinduet 2/2010. «Stil som ulydighet. The Style Councils kromatiske inskripsjon.»

10. *

Giorgio Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and The Archive. Overs. Daniel Heller-Roazen. Zone Books 1999, s. 25–26.