Av
Lasse Midttun

Essay. Fra Vinduet 4/2009.

Av
Lasse Midttun

Essay. Fra Vinduet 4/2009.

Lasse Midttun

Født 1960. Journalist. Siste bok: Veien til vestfronten. Essays fra en reise (Aschehoug, 2002).

1. *

D.B. Livingstone: «J.G. Ballard: Crash: Prophet with Honour», Spike Magazine 8/ 1999.

2. *

D. Pringle (Ed.) & J.G. Ballard, «From Shanghai to Shepperton» (1982).

3. *

Til Stefan Theil, Newsweek, desember 2002.

4. *

Alan Riding: «Holocaust, the Teenage view», New York Times 3. januar 2006.

5. *

Adam Roberts, The History of Science Fiction (2006).

6. *

Richard Lea & Jo Adetunji: «Crash author JG Ballard, ‹a giant on the world literary scene›, dies aged 78», The Guardian, 19. april 2009.

7. *

3. RE/Search 8/9: J.G. Ballard (Temanummer i 1984).

8. *

Utgitt første gang i «New Worlds Science Fiction», oktober 1960.

9. *

Utgitt av RE/Search Publications. Ordet «sinnsyk» er brukt fordi Ballard bruker begrepet «insane».

10. *

Ballard: «Look back at Empire», The Guardian 4. mars 2006.

11. *

Ibid. Ballard fortsatte fortellingen om sitt liv i romanform i The Kindness of Women (1991) og i selvbiografien Miracles of Life: Shanghai to Shepperton (2008).

12. *

Tim Adams: «Seeing him arrive, always smiling, ready for anything, was wonderful.» Intervju med Claire Walsh, The Observer, 26. april 2009