Av
Ole Robert Sunde

Essay. Publisert 28. oktober 1998.

Av
Ole Robert Sunde

Essay. Publisert 28. oktober 1998.

Ole Robert Sunde

Født 1952. Forfatter og essayist. Siste bok: Langsom marmor (Gyldendal, 2022).

1. *

Et tydelig merke – hvor, hvor som helst: Døren, lovvokteren, det som er bak døren, de andre lovvokterne, lovens innside og lovens utside, ja, kanskje alt eller nesten alt, og den lille rest som ikke er rammet av forgiftningen, hvor finnes den? Kan den være å finne i det øyeblikket, og det som kommer etter slike øyeblikk, vi innser vår store begrensning, og med en viss form for erfaring, som om den skal bøte på vår avdekkelse, kan vi kanskje si at vi litt etter litt kan danne vår egen smak eller tror at vi gjør det, for hva er det ikke Montaigne skriver i sitt siste essay (Bok 3 Om erfaring): "Jeg, som ikke egner meg til noe annet, finner i dette studium av meg selv et så uendelig dyp og en slik uendelig, skiftende mangfold at den eneste avkastningen av denne læretid er at jeg innser hvor mye jeg har igjen å lære meg."