Av
Marjam Idriss

Essay. Publisert 10. oktober 2021.

Av
Marjam Idriss

Essay. Publisert 10. oktober 2021.

Marjam Idriss

Født 1992. Forfatter av romanen Jannikeevangeliet (Gyldendal, 2017) og oversetter av Amanda Gormans diktsamling Berget vi bestiger (Gyldendal, 2021).

1. *

Kontroversen rundt Equianos identitet varte i århundrer. Så sent som i 1999 satte litteraturprofessoren Vincent Caretta spørsmålstegn ved Equianos opprinnelse i essayet «Olaudah Equiano or Gustavus Vassa? New light on an eighteenth‐century question of identity». Han mente at Equiano ble født i fangenskap i Sør-Carolina og at barndommen skildret i The Interesting Narrative er skjønnlitterær. Frederick Douglass møtte lignende kritikk ett århundre senere. Da han skrev The Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, var det til dels ment som svar på tiltale fra tilhørere som mente Douglass var for veltalende til å være slave.