Av
Eiler Nils Fleischer

Essay. Fra Vinduet 4/2018.

Av
Eiler Nils Fleischer

Essay. Fra Vinduet 4/2018.

Eiler Nils Fleischer

Født 1968. Ministerråd ved Norges ambassade i Paris og skribent.

1. *

Walter Benjamin, Passasjeverket I, av Arild Linneberg, Janne Sund, Pål Norheim, Robert Bjørnøy Norseng, Vidarforlaget, 2017, s. 344.

2. *

Ibid.

3. *

Ibid, s. 345.

4. *

Karl Ove Knausgård, Min kamp. Første bok, Forlaget Oktober, 2009, s. 224.

5. *

Ibid, s. 428.

6. *

Ibid, s. 40.

7. *

Ibid, s. 194.

8. *

Ibid, s. 236.

9. *

Ibid, s. 224.

10. *

Ibid, s. 225.

11. *

Knausgård, Min kamp. Sjette bok, Forlaget Oktober, 2011, s. 635–36.

12. *

Ibid, s. 631.