Av
Bendik Wold

Essay. Fra Vinduet 2/2007. Publisert på nett 5. juni 2007.

Av
Bendik Wold

Essay. Fra Vinduet 2/2007. Publisert på nett 5. juni 2007.

Bendik Wold

Født 1979. Kulturredaktør i Klassekampen.

1. *

Statistisk Sentralbyrås mediebarometer 2004.

2. *

Adresseavisen 11.07.2005.

3. *

Herbert Marcuse: «Kunst som virkelighetsform»;. Vinduet nr. 4/1972, s. 4.

4. *

Terry Eagleton: The Ideology of the Aesthetic. Blackwell Publishing 1990.

5. *

De lærde strides om hvem som egentlig skrev «Systemprogrammet»; også G.W.F. Hegel og Friedrich Hölderlin er lansert som forfattere. Innholdet ligger imidlertid svært nær Schellings System des transcendentalen Idealismus (1800) og Philosophie der Kunst (1802/03).

6. *

Friedrich Nietzsche: «Om sannhet og løgn i en utenom-moralsk forstand», i Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen (red.): Hermeneutisk lesebok. Spartacus 2001, s. 334.

7. *

Morgenbladet 05.03.2004.

8. *

Morgenbladet 18.03.2005.

9. *

http://www.monicaaasprong.com/mblintervju.html

10. *

«Å drikke mer eller mindre te». Tone Hødnebø intervjuet av Janike Kampevold Larsen. Vinduet nr. 3/2003, s. 73ff.

11. *

Morgenbladet 30.08.2002.

12. *

Frits Andersen: «Realisme og virkelighedshunger hos James Joyce og William Faulkner», i Karin Petersen og Mette Sandbye (red.): Virkelighed, virkelighed! Avantgardens realisme. Tiderne Skifter 2003, s. 79. Mine kursiveringer.

13. *

Morgenbladet 30.08.2002.

14. *

«Kunsten å lære seg å miste». Sissel Furuseth intervjuer Gunnar Wærness. Ratatosk nr. 1-4/2005, s. 38.