Av
Jan Erik Vold

Essay. Fra Vinduet 2/2010.

Av
Jan Erik Vold

Essay. Fra Vinduet 2/2010.

Jan Erik Vold

Født 1939. Poet og kritiker. Tidligere redaktør for Vinduet.