Av
Merete Røsvik

Essay. Fra Vinduet 4/2016.

Av
Merete Røsvik

Essay. Fra Vinduet 4/2016.

Merete Røsvik

Født 1973. Redaktør for Prosa.

1. *

Til dømes: Anne Bøe, Nils Chr. Moe-Repstad, Kaisa Aglen, Agnar Lirhus, Lars Ove Seljestad, Jan Kristoffer Dale, Anne Helene Guddal, Aasne Linnestå, Kjersti Wøien Håland, Øyvind Rimbereid.

2. *

Hagerup 2015, s. 118, frå essayet «Mellom Tu Fu og Wordsworth».

3. *

Skjeldal 2015, s. 120: «Kunst som meiner, religiøst, politisk, same kva, er ikkje lenger kunst.»

4. *

Ingunn Økland, «Hjorths litterære metode», i Aftenposten 29.09.2016.

5. *

I samtale med Ebba Witt-Brattström og underteikna på Kritikerseminaret på Lillehammer 28.05.2015.

6. *

Anne Cathrine Straume i NRK, Astrid Fosvold i Vårt Land, Ole Jacob Hoel i Adresseavisen, Susanne Hedemann Hiorth i Dagens Næringsliv, Rune Hallheim i Aftenposten og underteikna i Dag og Tid.

7. *

Silje S. Norevik i Bergens Tidende og Kathleen Hagen i Fædrelandsvennen.

8. *

Til dømes Bjørn Ivar Fyksen i Klassekampen, Maya Troberg Djuve i Dagbladet og Bernhard Ellefsen i Morgenbladet.

9. *

Silje S. Norevik, Bergens Tidende 18.09.2015.

10. *

Bernhard Ellefsen, «Lyset er bare fravær av mørke», i Morgenbladet 18.09.2015.

11. *

Susanne Christensen, «Splittet selvbiografi», i Klassekampen 06.11.2010.

12. *

Evig søndag (2012), Kjære (2014) og Hver gang du forlater meg (2016).

13. *

Critchley 1997 og Blanchot 1995.

14. *

Sjå til dømes Alexander Carnera, «Sensibilitet for det usynlige», i Le Monde Diplomatique 4/2016: «Tvetydighed i litteraturen handler om i sproget at skabe ikke en ‘rå’ klarhed, men en klarhed forbundet med det ikke-helt-synlige, det vanskeligt tilgængelige, det obskure.»