Av
Wenche Larsen

Essay. Publisert 28. oktober 2002. 

Av
Wenche Larsen

Essay. Publisert 28. oktober 2002. 

Wenche Larsen

Født 1956. Seniorrådgiver ved Avdeling for utdanning, OsloMet. 

1. *

Ettersom teksten ikke er publisert, vil jeg parafrasere det vesentligste av innholdet for å formidle noe av det jeg ser som tekstens betydning. Min lesning er basert på et manuskript utlånt fra Det norske Teatret.

2. *

Jf. Norén under pressekonferanse 18. januar 1999, ref. i Dagens Nyheter 5/11-2000.

3. *

Både skuespillet og svenske medier vitner om at Norén har investert seg selv på en uvanlig måte i dette prosjektet. Se for eksempel Georg Cederskogs usedvanlig interessante reportasje «Skådespelet som skakade Sverige», i Dagens Nyheter 5. november 2000. På tross av det fiktive navnet og det at rollen spilles av en annen, får vi følelsen av at det er seg selv Norén stiller til skue, og så lenge han får oss til å tro det, fungerer virkelighetseffekten som griper oss med et spesielt alvor, og det er det som er viktig, og ikke i hvor stor grad Johns biografi og meninger faktisk stemmer med Noréns.