Av
Hans Magnus Enzensberger

Essay. Oversatt av Per Kjelling. Fra Vinduet 2/1965.

Av
Hans Magnus Enzensberger

Essay. Oversatt av Per Kjelling. Fra Vinduet 2/1965.

Hans Magnus Enzensberger

(1929–2022) Tysk dikter, forfatter, oversetter, journalist og redaktør.