Av
Mariann Enge

Essay. Publisert 15. oktober 2001.

Av
Mariann Enge

Essay. Publisert 15. oktober 2001.

Mariann Enge

Født 1971. Redaktør for Kunstkritikk.

1. *

Virginia M. Kouidis: Mina Loy. American Modernist Poet, Louisiana Stata University Press, Baton Rouge, 1980, s.24–25

2. *

Mina Loy: The Lost Lunar Baedeker, selected and edited by Roger L. Conover, Farrar, Straus & Giroux, New York 1996. Sitatet er hentet fra Conovers kommentar til «Parturition», s. 177. 

3. *

Mina Loys «Feminist Manifesto» er gjengitt i The Lost Lunar Baedeker, s. 153–156.

4. *

Ahmed Bouanani: «Introduction: la poésie populaire marocaine», Souffles nr. 3, 1966. 

5. *

James Patrick O'Connor: «Absolute Solitude: The Prose Poems of Cuba's Dulce María Loynaz», Seneca Review, Vol. XXXI, No.1, Spring 2001. 

6. *

Fra Loynaz: «Mi poesia: Autocritica» (forelesning Havana 1950), oversettelse av David L. Frye. 

7. *

Fernando Pessoa: Message / Mensagem, bilingual edition, translation by Jonathan Griffin, The Menard's Press / King's College London, 1992, s. 63

8. *

Intervjuet er å finne her: https://www.rediff.com/news/1996/3107adas.htm

På Rediff On The Net kan man også lese mange av Kamala Das' artikler.