Av
Thorvald Steen

Essay. Publisert 16. oktober 2000.

Av
Thorvald Steen

Essay. Publisert 16. oktober 2000.

Thorvald Steen

Født 1954. Forfatter. 

1. *

The Alexiad, engelsk overs. E.R.A., Sewter Penguin Books 1982
The Early Centuries, The Apogee og The Decline and Fall, trebindsverk av John Julius Norwich, 1988–92.
Ettbindsverket som bygger på de tre bøkene foreligger på norsk i en forenklet utgave i Bysants historie (1997)
The Byzantine Empire 1025-1204, A political History av M. Angold, London 1984
Essai sur le Règne d’Alexis ler Comnène av F. Chaladon, Paris 1900
The venture of islam av M. Hodgson, Chicago 1974
L’Islam et la croisade av E. Sivan, Paris 1968
Chroniques arabes des croisades av Francesco Gabrieli, Paris 1977