Av
Ola Innset

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Av
Ola Innset

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Ola Innset

Født 1985. Historiker, forfatter og redaktør for Vinduet.

1. *

Luxemburg, Rosa, The Accumulation of Capital, Routledge and Kegan Paul Ltd, 1951

2. *

Lenin, Vladimir Ilyich, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, 1917

3. *

Et innflytelsesrikt eksempel på denne tankegangen er Hardt, Michael og Negri, Antonio, Empire, Harvard University Press, 2000.

4. *

«Inside the Whale: An Interview With an Anonymous Amazonian», Logic, Issue 12, December 20, 2020 https://logicmag.io/commons/inside-the-whale-an-interview-with-an-anonymous-amazonian/

5. *

Bloodworth, James, Kjøpt og underbetalt, Res Publica, 2019.

6. *

Gessler, Heike, Midlertidig ansatt, Fanfare, 2020.

7. *

O’Connell, Mark, «A Managerial Mephistopheles: Inside the Mind of Jeff Bezos», The Guardian, Wed 3rd Feb, 2021.

8. *

Denne historiefortellingen henger gjerne sammen med et sosialliberalt politisk program som handler om at kapitalismen kan bli bra, til tross for at den blir stadig dårligere. Se for eksempel Schwab, Klaus, Stakeholder Capitalism – A Global Economy That Works for Progress, People and Planet, Wiley, 2021.

9. *

Se for eksempel Eide, Martin og Myrvang, Christine, Alltid foran skjermen: Dagbladet og det digitale skiftet, Universitetsforlaget, 2019.

10. *

Friedman, Milton, «A Friedman Doctrine – The Social Responsibility of Business Is To Increase Its Profits», The New York Times, Sep 13, 1970.

11. *

Ramnefjell, Geir, «Seltzer slår tilbake», Dagbladet, 16. januar 2009.

12. *

Groth, Henrik, «Har forleggerne sjel?», i Mot strømmen, J.W. Cappelens forlag, 1976.

13. *

For den som er ytterligere interessert i dette, vil jeg ydmykt anbefale Innset, Ola, Markedsvendingen, Fagbokforlaget, 2020.