Av
Espen Aarseth

Essay. Fra Vinduet 3/1993. Første gang publisert på nett 10. mars 1999.

Av
Espen Aarseth

Essay. Fra Vinduet 3/1993. Første gang publisert på nett 10. mars 1999.

Espen Aarseth

Født 1965. Grunnlegger av Institutt for humanistisk informatikk ved Universitetet i Bergen og redaktør for Game Studies.