Av
Knut Stene-Johansen

Essay. Publisert 18. september 2002.

Av
Knut Stene-Johansen

Essay. Publisert 18. september 2002.

Knut Stene-Johansen

Født 1957. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Også kjent som Kimmeridge.

1. *

Denne artikkelen er en lett bearbeidet utgave av et foredrag holdt i Stavanger 12. september 2002 under konferansen «Bilete – Vrengebilete», som også inngikk i den internasjonale litteraturfestivalen Kapittel 02.

2. *

Cf. f.eks. Asbjørn Aarnes, Diktningen hos Gérard de Nerval, s. 15.

3. *

Julia Kristeva, Soleil Noir, dépression et mélancolie, Gallimard, Paris 1987, s. 100.

4. *

Begrepet om «signifiance», betydningstilblivelse, som vi her refererer til, var et av de tidlige tegn på den tradisjonelle semiologiens sammenbrudd i Frankrike, og varslet for flere forskeres vedkommende (særlig Roland Barthes') en «tegnkritisk semiologi» av dekonstruktiv art. François Wahl betegner vendingen som inntrer med signifiance-begrepet, slik det ikke minst var preget av Julia Kristevas definisjon, for «la sémiotique contre le signe». Cf. François Wahl, «Autour d'une critique du signe», in: O. Ducrot og T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Paris 1972, ss. 433–453.

5. *

Holger Kofoed, Lars Hertervig. Lysets maler, Gyldendal, Oslo 1984, s. 168. 

6. *

Sitert i Kofoed, Op.cit.

7. *

Inger M. Renberg, Stanse tiden. Temporale aspekter i Lars Hertervigs landskapsmalerier Gamle furutrær og Borgøya belyst ved Walter Benjamins allegoribegrep, hvd.oppg. i kunsthistorie, IAKK/UiO, våren 2002 (ikke publ.). 

8. *

Roland Barthes, L'obvie et l'obtus – Essais critiques IV, Seuil, Paris 1982s. 44–45.

9. *

ibid., ss. 43–58. 

10. *

ibid., s. 57. 

11. *

Jacques Derrida, De la grammatologie, Minuit, Paris 1967, s. 92.

12. *

Jean Starobinski, La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire, Julliard, Paris 1990, s. 7. 

13. *

Jf. Hubert Damisch' teori om skyenes betydning i maleriets historie, deres skiftende funksjon som symbol og tegn, og hvordan dette får konsekvenser for forståelsen av kunst, ideologi og vitenskap. Se Hubert Damisch, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Seuil, Paris 1972. 

14. *

Roland Barthes, «Skyer» i Fragmenter av kjærlighetens språk, Spartacus, Oslo 2000, s. 226. 

15. *

Kofoed, Op.cit., s. 24. 

16. *

Kofoed, Op.cit., s. 43.