Av
Bendik Wold

Essay. Publisert 7. april 2003.

Basert på et foredrag holdt for Kritikerlagets årsmøte, mars 2003.

Av
Bendik Wold

Essay. Publisert 7. april 2003.

Basert på et foredrag holdt for Kritikerlagets årsmøte, mars 2003.

Bendik Wold

Født 1979. Kulturredaktør i Klassekampen.

1. *

Dag Solstad: 16.07.41, Oktober 2002, s. 135–136.

2. *

ibid., s. 139.

3. *

ibid., s. 137.

4. *

Walter Benjamin: «Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik» (1920), i Abhandlungen Gesammelte Schriften, Suhrkamp 1997, gjengitt i Jahn Thon: Refleksjon – kritikk – protest. Forståelsesformer i unglitterære tidsskrifter: Heretica, Rondo og Profil, Dr.art.-avhandling, Universitetet i Oslo, 2001, s. 34.

5. *

Solstad 2002, s. 136.

6. *

Hvorfor legger Solstad skjul på at standpunktet er «gammelt»? En hypotese: I foredraget ønsker han å antyde at denne kritikkforståelsen også er en litterær forsvarsstrategi, tilpasset det kulturelle klima i vår tid. Følgelig styrker det foredragets dramaturgi dersom han fremstiller dette synet på kritikk som «en ny tanke» (mer om dette senere i artikkelen). Det bør også anføres at Profil-kretsens tilslutning til romantiske ideer om kunst og kritikk stemmer dårlig overens med det selvbilde de hadde dengang, og som med årenes løp også er blitt offentlighetens bilde av dem.

7. *

Thon 2001, s. 326.

8. *

Dag Solstad: «Rutinerte nødrop», i Artikler om litteratur 1965–1981 (1981), Oktober 2000, s. 34.

9. *

Dag Solstad: «Dogmatisk kritikk», i Artikler om litteratur 1965–1981 (1981), Oktober 2000s. 56.

10. *

Walter Benjamin: «Kritikerens teknikk i tretten teser», i Kunstverket i reproduksjonsalderen, Gyldendal 1991, s. 211.

11. *

Thon 2001, s. 36.

12. *

Hanne Ørstavik: Uke 43, Aschehoug 2002, s. 146.

13. *

Hanne Ørstavik: Uke 43, Aschehoug 2002, s. 146. 

14. *

 ibid., s. 150.

15. *

 Ørstavik 2002, s. 155. 

16. *

… som Solveig riktignok har problemer med å kommunisere til omverdenen. Dette har sammenheng med andre trekk ved Solveigs persona.

17. *

Solstad 2000, s. 56.

18. *

Ørstavik 2002s. 223.

19. *

Solstad 2002, s. 139–141.

20. *

Dag Solstad: «Om meddelelsens problem II», i 14 artikler på 12 år + 3 essays, Oktober 2000, s. 214–216.

21. *

Max Horkheimer og Theodor W. Adorno: Kulturindustri. Opplysning som massebedrag (1947), Cappelen 1991, s. 66.

22. *

Ørstavik 2002, s. 119–120.

23. *

Horkheimer/Adorno 1991, s. 65.

24. *

Pierre Bourdieu: Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (1991), Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2000, s. 332.