Av
Agnar Lirhus

Artikkel. Publisert 20. januar 2023.

Av
Agnar Lirhus

Artikkel. Publisert 20. januar 2023.

Agnar Lirhus

Født 1978. Forfatter. Siste bok: Dragen (Forlaget Oktober, 2022).

1. *

Jeg har lest opptrykket i Månedens Solstad-serien (2001). På Nasjonalbibliotekets hjemmesider ser jeg imidlertid at førsteutgaven hadde bilder. Bildene er ikke inkludert i min analyse, selv om det kunne vært spennende.

2. *

Joda, jeg kjenner til Svart regn (1996) av Magnar Johnsgaard og I urent farvann (2020) av Sidsel Mørck, men det er tradisjonelle romaner, der fiksjonaliserte hovedpersoner er bærebjelkene i romanenes arkitektur. Det nærmeste vi har kommet en dokumentarroman om Statoil er så vidt meg bekjent Romanen om Mongstad av Georg Johannesen – og det er ikke en dokumentarroman.

3. *

Kan hende ønsket Solstad denne muligheten til å endre perspektiv velkommen? Forfatterens neste bok er i hvert fall Ellevte roman, bok atten, der bruddet med AKP (ml) er komplett. En ny æra i forfatterskapet har begynt. Var arbeidet med Aker brekkstangen som skulle til?

4. *

Se «Om Brand av Henrik Ibsen», utgitt av Gasspedal i anledning Festspillene i Bergen i 2008.

5. *

Tenk f.eks. på åpningen av Theis Ørntoft Digte 2014: «I nat/i år/et sted imellem alle sine atomer/døde det man kaldte min mor.»

6. *

Jeg bruker ordet dokumentarlitteratur fordi jeg tror ordet tydeliggjør noe viktig, nemlig at vi forfattere må dokumentere virkeligheten, men ikke forveksle virkeligheten med vårt eget liv. Floskelen det personlige er politisk var kanskje forløsende en gang, men når det personlige er allestedsnærværende trengs kan hende andre typer tekster, dvs. korreksjoner, altså speil som viser oss tidens doxa med ubarmhjertig klarhet. Kanskje er det slik: Vi må dokumentere de store kreftene, men samtidig huske at det er i det små de ofte viser seg. (Et annet lærestykke for fortapte forfattere er Legionærene av P. O. Enquist, også det en dokumentarroman, men det får bli en annen artikkel.)

7. *

I «Episke strukturer: innføring i anvendt fortellingsteori» (1976) analyserer Aarseth den nevnte Legionærene av P. O. Enquist. «Både dokumentarromanen og den historiske framstillingen utnytter historiske dokumenter og om mulig også muntlige kilder, f.eks. i form av intervjuer, og de vil begge forsøke å gi et «sant» bilde av det som egentlig skjedde. Imidlertid kan begrepet sannhet i dette tilfellet defineres på to måter: Romanforfatteren vil ha en tendens til å betone den såkalte subjektive sannheten, men historikeren vil måtte operere med vitenskapens såkalte objektive sannhetsideal og føle seg forpliktet av det. Denne forskjellen gir dokumentarromanen større frihet til seleksjon av stoffet.» Senere står det: «En meget viktig konsekvens av dokumentarromanens subjektive sannhetsbegrep er at fortelleren vanligvis trer i forgrunnen som en viktig del av den litterære strukturen.»

8. *

Se debatten mellom Furuseth og Espen Stueland i tidsskriftet Edda, som startet med Furuseths petrokritiske lesninger av Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen. Artikkelen er tilgjengelig her.

9. *

RØKKE!