Av
Carina Elisabeth Beddari

Essay. Fra Vinduet 4/2018.

Det skjer nå: Fortellinger fra en feministisk revolusjon
Helena Brodtkorb (red.)
Antologi, 190 sider
Kagge, 2018

Ulyd: 12 feministiske essays
Hedda Lingaas Fossum (red.)
Antologi, 248 sider
Cappelen Damm, 2018

Av
Carina Elisabeth Beddari

Essay. Fra Vinduet 4/2018.

Det skjer nå: Fortellinger fra en feministisk revolusjon
Helena Brodtkorb (red.)
Antologi, 190 sider
Kagge, 2018

Ulyd: 12 feministiske essays
Hedda Lingaas Fossum (red.)
Antologi, 248 sider
Cappelen Damm, 2018

Carina Elisabeth Beddari

Født 1987. Kritiker.