Av
Gunn Engelsrud

Debattinnlegg. Publisert 5. november 2001.

Av
Gunn Engelsrud

Debattinnlegg. Publisert 5. november 2001.

Gunn Engelsrud

Født 1951. Professor ved Norges Idrettshøgskole.