Av
Olaug Nilssen

Debattinnlegg. Publisert fra 14. april 2021.

Følg denne debatten: «Åpent brev til Olaug Nilssen» av Jon Refsdal Moe.

Av
Olaug Nilssen

Debattinnlegg. Publisert fra 14. april 2021.

Følg denne debatten: «Åpent brev til Olaug Nilssen» av Jon Refsdal Moe.

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.