Av
Henrik H. Langeland

Debattinnlegg. Publisert 25. november 1998.

Av
Henrik H. Langeland

Debattinnlegg. Publisert 25. november 1998.

Henrik H. Langeland

Født 1972. Forfatter, kommunikasjonsrådgiver og tidligere redaktør for Vinduet.