Av
Per Qvale

Debattinnlegg. Publisert 14. oktober 1998.

Av
Per Qvale

Debattinnlegg. Publisert 14. oktober 1998.

Per Qvale

Født 1946. Forfatter og oversetter.