Av
Eivind Røssaak

Kommentar. Fra Vinduet 2/1994. Publisert på nett 29. april 1998.

Av
Eivind Røssaak

Kommentar. Fra Vinduet 2/1994. Publisert på nett 29. april 1998.

Eivind Røssaak

Født 1964. Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

1. *

Det er ikke plass til å snakke om alle disse meningene her, men sjekk gjerne min hovedfagsavhandling, Rot og ro. En studie i Ole Robert Sundes Naturligvis måtte hun ringe, fra Universitetet i Oslo, våren 1993.