Av
Finn Iunker

Debattinnlegg/dramatikk. Fra Vinduet 3/2015.

Av
Finn Iunker

Debattinnlegg/dramatikk. Fra Vinduet 3/2015.

Finn Iunker

Født 1969. Dramatiker, Brecht-forsker og tidligere redaksjonsmedlem i Vinduet.