Av
Per Qvale

Debattinnlegg. Publisert 18. november 1998.

Av
Per Qvale

Debattinnlegg. Publisert 18. november 1998.

Per Qvale

Født 1946. Forfatter og oversetter.

1. *

Vladimir Nabokov: "Problems of Translation: Onegin in English" i Schulte/Biguenet. Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. The University of Chicago Press 1992, s. 143.

2. *

Ibid.

3. *

Edwin Gentzler: Contemporary Translation Theories. London: Routledge 1993, s. 146.

4. *

Se f.eks. op.cit., s. 158-173.