Av
Michael Lundblad

Debattinnlegg. Publisert 14. oktober 2021.

Av
Michael Lundblad

Debattinnlegg. Publisert 14. oktober 2021.

Michael Lundblad

Født 1973. Professor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo. Opprinnelig bare amerikansk, men nå med dobbelt statsborgerskap og norsk familie.