Av
Bjørn Ullevoldsæter

Debattinnlegg. Publisert 19. mars 2001.

Av
Bjørn Ullevoldsæter

Debattinnlegg. Publisert 19. mars 2001.

Bjørn Ullevoldsæter

Født 1972. Dataingeniør.

1. *

Som i våre «litterære» fjernsynsprogrammer eller visse svulmende og upresise essays i de ikke-vitenskapelige litterære tidsskrifter.

2. *

Norske litteraturanmeldere kan selvsagt ikke bankes over én rygg, men uten det minste statistiske holdepunkt våger jeg påstanden at en anmelder «føler uro/ubehag» ved et verk er en sterkt overrepresentert og ikke minst overdreven (omtrent som i ungdomstiden da man skrøt på seg en for stor beruselse på den og den festen uten egentlig å ha drukket særlig) sentens i norske litteraturomtaler.