Av
Jan Erik Vold

Kronikk. Fra Vinduet 1/1971. Først publisert på nett 14. mai 2001.

Av
Jan Erik Vold

Kronikk. Fra Vinduet 1/1971. Først publisert på nett 14. mai 2001.

Jan Erik Vold

Født 1939. Poet og kritiker. Tidligere redaktør for Vinduet.