Av
Birgitte Huitfeldt Midttun

Debattinnlegg. Publisert 21. oktober 2002.

Av
Birgitte Huitfeldt Midttun

Debattinnlegg. Publisert 21. oktober 2002.

Birgitte Huitfeldt Midttun

Født 1959. Forsker og forfatter.