Om Vinduet

GYLDENDALS TIDSSKRIFT FOR LITTERATUR

Redaktør:  Preben Jordal
Redaksjonssekretær:  Silje Aanes Fagerlund

[SEND OSS EN E-POST]
TELEFON: 22034337
BESØK: Sehesteds gate 4, Oslo
POST: Gyldendal Norsk Forlag, Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Vinduet, Gyldendals tidsskrift for litteratur, er et av Norges eldste allmennkulturelle tidsskrifter,
grunnlagt 1947 av Harald Grieg og redaktør Nic. Stang, som et ledd i gjenoppbyggingen av landet
etter andre verdenskrig. Siden den gang har Vinduet hatt mange innflytelsesrike redaktører:
Johan Borgen, Brikt Jensen, Jan Erik Vold, Knut Faldbakken, Janneken Øverland, Jan Kjærstad,
Merete Morken Andersen, Henrik Langeland, John Erik Riley, Audun Vinger og Kaja Schjerven Mollerin.

Nåværende redaktør er Preben Jordal. Silje Aanes Fagerlund er redaksjonssekretær, og i redaksjonen
sitter Finn Iunker, Frode Helmich Pedersen, Kaja Schjerven Mollerin og Helene Uri.

Vinduet utkommer med fire numre i året.