Foto: Jeremy Thomas
LITTERATUR

I skrivende stund – juni 2015 – er det under to uker siden Fredrik Fasting Torgersen døde, men selve Torgersen-saken ser ut til å ha vunnet videre liv ved at advokatene Cato Schiøtz og Pål B. Lorentzen kort tid i forveien hadde levert en ny begjæring om gjenåpning av straffesaken fra 1958, der Torgersen som kjent ble dømt for et brutalt drap i Skippergata om kvelden 6. desember 1957. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker sier at den vil behandle begjæringen selv om Torgersen nå er død. Denne nye begjæringen skal inneholde mange nye momenter.

Les innlegget «Innledning til «Ny sluttscene til Det skjendige drapet i Skippergata»»

Foto: Redd Angelo
LITTERATUR

Vi lever i visualitetens tidsalder. Den som vil nå gjennom til samtidens menneske, må gjøre det gjennom øynene. Overalt ruller bildene inn over oss, stadig skarpere, stadig mer fargesterke. Dersom bildestrømmen skulle stanse, sørger vi straks for at den begynner å flyte igjen. Hvorfor? Formodentlig fordi vi ønsker oss vekk fra oss selv, og fordi bildene lover oss en slik reise, å ta oss med til «det blomstrende fjerne, en skjønnere virkelighet», som det heter et sted hos Novalis.

Les innlegget «Litteraturen i distraksjonenes tidsalder»